top of page
Sprinter-hankkeen strategisena tavoitteena on luoda online-pohjainen oppimisympäristö

Tulokset

Sprinter-hankkeen strategisena tavoitteena on luoda online-pohjainen oppimisympäristö, jota kevyitä hyötyajoneuvoja käyttävät yritykset ja niiden eurooppalaiset sidosryhmät voivat hyödyntää tarjotessaan standardoitua  koulutuksen projektin kohderyhmälle - LCV-kuljettajille.

 

 

Hanke luo:

 

Ammattikoulutuksen hyötyajoneuvon kuljettajille (LCV-kuljettajille), joka on laajempi kuin pelkkä ajokorttipätevyys.

 

Kehitetään uusia ja nykyaikaisia harjoitusmenetelmiä, jotka ovat yhdenmukaisia kuljettajien todellisen päivittäisen työn kanssa (ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu).

 

Edistetään lisäpätevyyden kustannus-hyötysuhdetta digitaalisten opetussisältöjen avulla.

 

Kehitetään eri alojen välistä koulutusalustaa kaikkien LCV-kuljettajien tarpeiden tyydyttämiseksi. LCV-kuljettajat toimivat monilla teollisuudenaloilla, kuten kuljetus- ja jakeluyrityksissä, erilaisissa teollisuusyrityksissä (rakennus- ja kaupanalat) jne.

 

Tulos 1 Sprinter Pro Driver - Osaamiskartta

 

Tulos 2 Sprinter Pro Driver -

Oppimiseen tarkoitettujen mobiiliteknologioiden kokoelma (online)

 

Tulos 3 Sprinter Pro Driver - Koulutuspolku

 

Tulos 4 Sprinter Pro Driver - Koulutuksen metodologia ja siirrettävyys

 

Tulos 5 Sprinter Pro Driver - Oppimisalusta sidosryhmän käyttöön

bottom of page