top of page
Tavaroiden kuljettaminen EU: n jäsenvaltioiden välillä kasvaa 50%:lla vuosien 2000 ja 2020 välillä.

Projekti

Tavaroiden kuljettaminen EU: n jäsenvaltioiden välillä kasvaa 50%:lla vuosien 2000 ja 2020 välillä. Maantieliikenne, joka jo kuljettaa 73% tavaroista maalla, epäilemättä vie leijonanosan tästä laajentumisesta.

Kevyet hyötyajoneuvot (Light Commercial Vehicles (LCV), < 3,5 tonnia) ovat tärkeä osa ajoneuvokalustoa ja ovat viime vuosien aikana ottaneet jatkuvasti kasvavan osan kuljetuskapasiteetista Euroopassa. Kevyiden hyötyajoneuvojen kuljetukset ovat jatkuvasti kasvussa. Tämä tosiasia johtaa myös liikenneonnettomuuksien lisääntymiseen tällä alalla.

Nykyään LCV-kuljettajien koulutusta toteutetaan  harvoin, sillä alan yritykset ovat pieniä ja kuljettajakoulutukseen tai työn kehittämiseen on vain vähän aikaa ja/tai taloudellisia resursseja. Kuljettajien ja kuljetusmäärien kasvu lisäävät yhdenmukaisen koulutussisällön, menetelmien kehittämisen ja koulutus vaatimusten asettamisen tarvetta. Nämä tulevat toteuttaa kuljettajille kustannustehokkaasti ja myös ajasta ja paikasta riippumatta.

 

Sprinter pro driver -projekti on Avaintoimi 2 projekti, jota rahoitetaan ERASMUS+ ohjelmasta. Projekti on 2-vuotinen: Lokakuu 2017 - Syyskuu 2019.

Partnerit

bottom of page